SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

-Lliçó magistral: Métode expositiu consistent en la presentació d'un tema estructurat amb la finalitat de facilitar la informació organitzada seguint criteris adequats a la seua finalitat.

-Estudi de casos i resolució de problemes: Situacions on l'alumne/a ha de desenvolupar i interpretar solucions adecuades a partir de la aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

-Aprenentatge basats en problemes: problemes disenyats pel professor que l'alumne/a (en grups) ha de treballar de forma ordenada i coordinada.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16