SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'alumne/a haurà d'obtindre al menys 5 punts sumant els obtinguts (màxim 2 punts) en l'avaluació contínua i els punts obtinguts en l'examen final (màxim 8 punts, tant en la convocatòria de juny com en la de juliol).

Al llarg del semestre, s'avaluarà l'evolució de l'alumne/a amb dos controls presèncials (avaluació continua no recuperable que es guarda per a la segona convocatòria) i eminentment pràctics que representen fins al 20% de la nota final.

En l'examen final s'avaluaràn tant els contingunts pràctics com els teorics. Aquest examen final representa el 80% de la nota final, tant en la convocatòria de juny com en la de juliol.

L'alumne/a es considerarà "No presentat" si no realitza l'examen final.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16