Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1040 - Manteniment i Operació de Sistemes de Fabricació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura s'exigeix ​​una nota global de 5 punts sobre 10.
 
En cada convocatòria, la nota global s'obtindrà calculant la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:
 
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (40%)
  • Controls de qüestions teòriques (12%)
  • Resolució de problemes tipus (8%)
  • Presentació d'un tema vinculat amb la millora productiva i el manteniment (14%)
  • Presentació de les corresponents memòries de pràctiques de laboratori (6%)
 • Examen final (60%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (20%)
  • Presentació d'un tema vinculat amb la millora productiva i el manteniment (14%): l'estudiant realitzarà una nova prova per a aquesta convocatòria.
  • Presentació de les corresponents memòries de pràctiques de laboratori (6%): l'estudiant pot optar per aportar unes noves memòries de les pràctiques per a aquesta convocatòria. Si no les aporta, la nota d'aquestes parts seran les de la primera convocatòria.
 • Examen final (80%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 • Examen final (100%): pot incloure preguntes de tot el contingut de l'assignatura, incloent les pràctiques de laboratori.
 
Nota 1: és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 4 punts (sobre 10) en aquesta part. Si no es complix aquest requisit i la nota global superara els 4.5 punts, en l'acta figuraria una nota de 4.5 punts sobre 10.
 
Altres consideracions
 • L'estudiant/a es considera "presentat/a" a una convocatòria (i així apareixerà en l'acta corresponent) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas figurarà com "no presentat/a" en la convocatòria.