Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

CAPÍTOL 1: El concepte d'enginyeria de materials

TEMA 1: Àmbit i objectius de l'assignatura. 

1.1. Procés industrial dels semiproductes.

1.2. Els processos tecnològics per a l'obtenció de peces. 

1.3. Els requeriments del servei. 

1.4. El cicle de perfeccionament del disseny. 

1.5. Objectius del programa d'Enginyeria de Materials.

        1.51. Síntesis del programa d'Enginyeria de Materials. 


CAPÍTOL II: Processos d'unions metàl·liques

TEMA 2. Fonaments del procés de soldadura. 

TEMA 3. Soldabilitat dels acers al carboni. 

TEMA 4. Soldabilitat dels acers inoxidables. 

TEMA 5. Casuística de fragilització per la soldadura i defectes geomètrics de les unions soldades. 

TEMA 6. Procés de pegat. 

TEMA 7. Projecció tèrmica. 


CAPÍTOL III. Fallades de materials

TEMA 8. Processos de fractura de materials. 

TEMA 9. Processos de deteriorament superficial no corrosiu. Lubricació i desgast. 

TEMA 10. Processos de corrosió dels materials. 

TEMA 11. Mètodes de protecció contra la corrosió. 

TEMA 12. Mètodes d'enduriment superficial. CAPÍTOL IV. Tècniques per a la detecció de defectes. Assajos no destructius

TEMA 13. Radiologia industrial. 

TEMA 14. Assajos no destructius per partícules magnètiques. 

TEMA 15. Assajos no destructius per ultrasons. 

TEMA 16. Assajos per líquids penetrants. 

Pràctiques de laboratori: 

Pràctica 1. Soldadura TIG de xapes d'acer inoxidable austenític. Soldadura MIG-MAG i mitjançant elèctrodes revestits de xapes d'acer al carboni. 

Pràctica 2. Sensibilització d'acers inoxidables. Avaluació de la resistència a la corrosió intergranular. 

Pràctica 3. Obtenció de recobriments electrolítics de zinc sobre acer. 

Pràctica 4. Inspecció radiogràfica de les unions soldades. 

Pràctica 5. Inspecció per líquids penetrants i partícules magnètiques. 

Pràctica 6. Inspecció per ultrasons.