Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Lliçó magistral: S'aplicarà aquesta metodologia per exposar els fonaments teòrics de tota la temàtica que conformen l'assignatura. El professor es donarà suport en presentacions multimèdia, que posarà a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació, i en la pissarra com a complement.
 
Resolució de qüestions teòriques i problemes: En cada un dels temes implantats en l'assignatura, es relacionarà amb la teoria mitjançant problemes pràctics. Les explicacions purament teòriques i resolució d'exemples conceptuals per part del professor amb la finalitat d'orientar l'alumne en la recerca bibliogràfica per completar i desenvolupar els conceptes implantats.
 
Aprenentatge basat en problemes: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'Ensenyaments pràctics (problemes). El professor plantegés un enunciat d'un problema determinat del temari que se solucionarà a classe conjuntament amb els alumnes. El professor formularà una sèrie de problemes pràctics per solucionaré a casa i es lliuren els resultats a una data determinada el qual el professor resoldrà dubtes en cas que n'hi hagi.
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'Ensenyaments pràctiques (laboratori). El professor planificarà cada sessió de laboratori corresponent a cada tema de l'assignatura relacionant la teoria amb la pràctica, el qual l'alumnat realitzés cada activitat que comprèn cada sessió de forma grupal amb la corresponent supervisió del professor. Al final de cada pràctica es realitzarà una memòria en grup i es lliurarà a una data determinada.