Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM04 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l’elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i construccions industrials.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç d’aplicar els mètodes de càlcul d’estructures de barres articulades per a determinar l’estat de tensió i deformació en sistemes articulats concrets.

CG06 - Ser capaç d’aplicar el mètode matricial de càlcul d’estructures de barres en sistemes estructurals concrets.

CG05 - Ser capaç d’implementar models d’estructures de barres senzilles i calcular la seua resposta estàtica davant d’accions externes fent ús de eines informàtiques comercials de càlcul d’estructures.

CG03 - Ser capaç d’elaborar memòries i documents tècnics en l’àmbit de l’anàlisi d’estructures.

CEM05 - Ser capaç de plantejar i resoldre els equacions que regeixen la resposta estàtica d’estructures de barres articulades sotmeses a accions externes.

CEM05 - Ser capaç de plantejar i resoldre els equacions matricials que regeixen el comportament estàtic d’una estructura sotmeses a accions externes.

CEM04 - Ser capaç de determinar els esforços interns en elements d’estructures de barres i dimensionar-los basant-se en requisits mecànics de resistència i rigidesa.