Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura, es requereix l'obtenció de, almenys, 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:
 
primera convocatòria
Avaluació contínua (40%)
              - Examen parcial (30%). Examen escrit en el qual s'avaluen els coneixements teoricopràctics, en finalitzar una unitat didàctica o bloc d'unitats didàctiques.
 
              - Realització i lliurament de memòries de treballs i / o pràctiques de laboratori (10%)
 
Examen final (60%). Examen escrit en el qual s'avaluen els coneixements teoricopràctics no avaluats en l'examen parcial. Si no s'obtingués (o obtingués) una qualificació igual o superior a 4 en aquest examen, la qualificació màxima de l'assignatura seria igual a 4.5
segona convocatòria
 
Avaluació contínua (40%)
              - Examen parcial (30%). L'estudiantat pot optar entre la qualificació de la primera convocatòria o tornar a examinar-se d'aquesta part dins de l'examen final. Es considera la més gran de les qualificacions obtingudes.
 
              - Realització i lliurament de memòries de treballs i / o pràctiques de laboratori (10%). Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
 
Examen final, del que no avaluat a l'examen parcial (60%). L'estudiantat pot optar entre la qualificació de la primera convocatòria o tornar a examinar-se d'aquesta part dins de l'examen final. Es considera la més gran de les qualificacions obtingudes.
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
Avaluació contínua (10%). Qualificació obtinguda en la realització i lliurament de memòries de treballs i / o pràctiques de laboratori.
Examen final (90%)
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a la prova escrita de l'avaluació contínua i / o l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria .. en qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.
 
Inclòs en el 40% de la nota d'Avaluació contínua, es valorarà l'adquisició de la competència ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant a nivell individual com en equip" en els nivells de domini N2 i N3.