Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip per al disseny de components de màquines en un termini establit.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de càlcul d’elements de màquines considerant la seua resistència, rigidesa i durabilitat.

CG03 - Ser capaç de redactar informes tècnics per a explicar i documentar el disseny i assaig de components de màquines.

CG02 - Ser capaç de seleccionar entre documentació diversa i dispersa per a l’aprenentatge autònom en temes relacionats amb el disseny de màquines.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i dissenyar elements de màquines des del punt de vista de la seua resistència, rigidesa i durabilitat.

CEM02 - Ser capaç d’identificar els diversos elements d’una màquina tant en un pla com en un sistema real.

CEM02 - Ser capaç d’analitzar la resistència i rigidesa d’elements de transmissió del moviment en els màquines.

CEM02 - Ser capaç d’analitzar la resistència de peces de màquines sotmeses a sol·licitacions estàtiques i dinàmiques.

CEM02 - Ser capaç de seleccionar de forma adequada elements de guiatge de rotació i translació en màquines.

CEM02 - Ser capaç de planificar assajos de màquines o els seus components.

CEM02 - Ser capaç de classificar i analitzar els sistemes d’unió més emprats en elements de màquines.

CEM02 - Conèixer la normativa vigent relativa al disseny de màquines.