Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l’enginyeria.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de realitzar càlculs estequiomètrics i determinar concentracions d’espècies en reaccions d’equilibri.

CG03 - Ser capaç d’utilitzar el llenguatge químic per a anomenar productes, reaccions i processos.

CB04 - Ser capaç de diferenciar els distints tipus d’enllaç i la seua influència sobre les propietats fisicoquímiques

CB04 - Saber diferenciar distints tipus de reaccions químiques.

CB04 - Saber ajustar reaccions químiques.

CB04 - Conéixer els grups funcionals de la química orgànica i les seues principals reaccions.