Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA I PROBLEMES
 

Tema 1 - Estructura de les màquines i mecanismes
1. Conceptes bàsics de màquines i mecanismes.
2. Paràmetres principals de les màquines
3. Mobilitat de mecanismes
4. Tipus de sistemes de transmissió
 

Tema 2 - Caracterització dinàmica de les màquines
1. Dinàmica del funcionament. Corbes motrius i resistents.
2. Fases de funcionament.
3. Volants d'inèrcia.
4. Estabilitat dinàmica i regulació de la màquina.
5. Vibració de la màquina. Equilibrat.
 

Tema 3 - Mecanismes articulats
1. Conceptes bàsics de mecanismes articulats
2. Tipologia de mecanismes articulats.
 

Tema 4 - Cinemàtica i Dinàmica de Mecanismes
1. Cinemàtica de Mecanismes
2. Dinàmica de Mecanismes
 

Tema 5-​​Transmissions flexibles i per fricció
1. Transmissió corretja-cadena.
2. Transmissió per cable, politges i polispastos.
3. Transmissió per rodes de fricció.
 

Tema 6 - Engranatges
1. Conceptes bàsics i tipologies d'engranatges.
2. Engranatges cilíndrics rectes.
3. Engranatges helicoïdals.
4. Engranatges de cargol sense fi.
5. Engranatges cònics.
6. Trens d'engranatges.
7. Anàlisi de forces en els engranatges.
 

Tema 7 - Lleves
1. Introducció.
2. Tipus de mecanismes lleva-seguidor.
3. Diagrames de desplaçaments bàsics.
4. Disseny de lleves

TEMARI DE LABORATORI
L1. Anàlisi de components de màquines i mobilitat de mecanismes.
L2. Modelització cinemàtica i dinàmica de mecanismes assistida per ordinador (I)
L3. Modelització cinemàtica i dinàmica de mecanismes assistida per ordinador (II).
L4. Modelització cinemàtica i dinàmica de mecanismes assistida per ordinador (III).
L5. Trens d'engranatges.