Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (30%)
  - Realització de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori durant el curs (10%)
  - Proves d'avaluació continua, consistents en la resolució de problemes i/o qüestions teoricopràctiques, al llarg del curs (20%).
 • Examen final (70%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (10%)
  - Avaluació de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori realitzats durant el curs (10%): s'utilitzarà mateixa qualificació que en la primera convocatòria.
 • Examen final (90%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 • Avaluació contínua (10%)
  - Avaluació de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori realitzats durant el curs (10%): s'utilitzarà l'última qualificació disponible
 • Examen (90%) (veure nota 1)
 
Nota 1: en totes les convocatòries és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10 en l'examen final. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10).
 
Altres consideracions
 
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.
Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webG