Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes d’elasticitat aplicant mètodes analítics i energètics.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de resistència de materials aplicant mètodes analítics i energètics.

CG03 - Ser capaç d’explicar, resumir i descriure les experiències dutes a terme en el laboratori i les conclusions i resultats que se’n deriven.

CC08 - Ser capaç de predimensionar elements estructurals i de maquinària des d’un punt de vista mecànic basant-se en els requisits de resistència, rigidesa i estabilitat.

CC08 - Ser capaç de calcular l’estat tensional i de deformació en sistemes compostos per elements barra i biga sotmesos a esforços axial, tallant, flector i de torsió en casos isostàtics i hiperestàtics.

CC08 - Conéixer i comprendre els principis bàsics de les plasticitat en mitjans continus.

CC08 - Comprendre i ser capaç d’aplicar els principis de l’elasticitat en l’anàlisi de l’estat tensional i de deformació de mitjans continus sotmesos a accions externes.