Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA
 
UD 1: PROPIETATS DELS FLUIDS
* Unitats bàsiques
* Propietats extensives i intensives
* Propietats dels fluids
 
UD 2: ESTÀTICA DE FLUIDS
* Pressió
* Equació de la hidrostàtica
* Forces hidrostàtiques
* Flotació
 
UD 3: CINEMÀTICA DE FLUIDS
* Camps de velocitat
* Camps d'acceleració
 
UD 4: DINÀMICA INTEGRAL DE FLUIDS
* Definicions bàsiques i Teorema de Arrossegament de Reynolds
* Dinàmica integral i diferencial de fluids
* Equacions integrals de conservació de fluids
 
UD 5: DINÀMICA DIFERENCIAL DE FLUIDS
* Equacions diferencials bàsiques de fluids
 
UD 6: INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL DE CONDUCCIONS A PRESSIÓ I EN LÀMINA LLIURE
* Definicions bàsiques de flux en conductes
* Flux laminar i turbulent en conductes
* Pèrdues per fricció
* Exemples simples de sistemes de canonades
 
UD 7: FLUX EXTERIOR I SUSTENTACIÓ
* Característiques generals de flux extern
* Arrossegament
* Sustentació
* Exemples simples d'aerodinàmica
 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
 
1) Estudi de la força hidrostàtica sobre una superfície plana i impacte d'un raig sobre una superfície
2) Estudi de l'equació de Bernoulli
3) Estudi de les pèrdues de càrrega en canonades i elements singulars
4) Estudi de flux en canals oberts i de la força d'arrossegament d'un fluid sobre un sòlid