SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1040 - Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

-És necessari arribar a una nota global de 5 (sobre 10) per a aprovar l'assignatura

-És necessari arribar a una nota mínima de 4 (sobre 10) en la prova escrita per a poder fer la mitjana amb la nota de l'avaluació contínua

-L'alumne/alumna que no es presente a la prova escrita es considerarà NO PRESENTAT

-La nota de l'avaluació contínua es mantindrà en les dues convocatòries del curs corresponent i per a la convocatòria extraordinària. En cas d'acudir a convocatòria extraordinària, la nota de l'avaluació contínua serà la de l'últim curs en què s'hagi fet aqueta avaluació continua.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16