SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral. El professorat presenta els coneixements teòrics i la resolució dels exercicis i problemes més representatius, amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura.S'utilitza com a suport la pissarra, les presentacions interactives, etc.

Resolució d'exercicis i problemes. L'alumnat aplica els continguts apresos a la resolució d'exercicis, qüestions i problemes, sota la supervisió del professorat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16