SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

a) Primera i segona convocatòria: Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen i una nota mínima de 5 sobre 10 en el laboratori. El 30% d'avaluació contínua es distribueix en 15% de laboratori i 15% d'altres proves parcials, tutories i treballs académicament dirigits.

Al ser requisit indispensabe tindre les pràctiques de laboratori aprovades per a superar l'assignatura, es farà un examen de la part de pràctiques als estudiants que les hagueren suspés a la primera convocatòria.

b) Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis: s'efectuarà un examen de tota l'assignatura. És necessari un 5 sobre 10 per a superar l'assignatura.

c) Es considera presentat en una convocatòria l'estudiant o estudianta que realitze l'examen.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16