SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

  1. Principis bàsics dels computadors

1.1. Introducció

1.2. Estructura d'un computador

1.3. Sistemes operatius

2.    Programació d'ordinadors

2.1. Introducció al llenguatge de programació

2.2. Calculadora vectorial i matricial

2.3. Gràfics bidimensionals

2.4. Funcions

2.5. Estructures condicionals

2.6. Bucles

2.7. Resolució de problemes

3.    Bases de dades

3.1.Sistemes de gestió de bases de dades

4.    Aplicacions en enginyeria

4.1. Fulls de càlcul

5.    Representació de la informació

5.1. Sistemes de representació binaris

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16