Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

Criteris comuns a la primera i segona convocatòria:

1. Per a poder superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys 3 sobre 7 en l'examen final (tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria). 

2. No s'exigeix nota mínima en la nota de l'avaluació contínua.

3. Un estudiant o estudianta es considerarà presentat a una convocatòria solament si realitza l'examen final.

4. La no assistència a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

5. Quan, d'acord amb els criteris establerts en aquesta guia, l'alumne no aprove l'assignatura encara que numèricament haja obtingut una nota final superior a 5, la calificació final serà de 4,5.

En cada convocatòria la qualificació global s'obtindrà en fer la mitjana de les qualificacions de les diferents parts així:

Primera convocatòria:

Qualificacions d'avaluació contínua (30%)

·       Pràctiques de laboratori (10%)

·       Primer parcial (10%)

·       Segon parcial (10%)

Qualificació d'examen final (70%)

Segona convocatòria:

Qualificacions d'avaluació contínua (30%)

·       Pràctiques de laboratori (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

·       Primer parcial (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

·       Segon parcial (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

Qualificació d'examen final (70%).

 

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

Qualificació de l'examen corresponent a aquesta convocatòria: 100%.