SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat

Dep. de Filologia i Cultures Europees

Balaguer Palomo, Marta

Professora Associada Laboral

Martínez Romero, Tomàs

Catedràtic d'Universitat

Meseguer Pallarés, Lluís Bartomeu

Catedràtic d'Universitat

Nebot Roig, Aina

Professora Associada Laboral

Quixal San-Abdon, Josep Manuel

Professor Titular d'Escola Universitària

Sifre Gómez, Manuel

Professor Titular d'Universitat

Tejada Tello, Pedro

Professor Associat Laboral

Tomás Casado, Joaquím

Professor Associat Laboral

Dep. de Filosofia i Sociologia

Alfageme Chao, Alfredo

Professor Titular d'Universitat

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques