SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat i llengües docents

Grup A
SEMINARI

Arecia Aguirre García Carpintero

Valencià: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Roberto Jose García Antolin

Castellà: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Sofia Herrero Rico

Castellà: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Anna Marzà Ibàñez

Anglès: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Miguel Juan Ortells Roca

Valencià: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Josep Cristià Linares Vayo

Valencià: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Sergi Bodí Diego

Valencià: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Francisco Javier Cantos Aldaz

Castellà: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Antonio Ripollés Mansilla

Valencià: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories

Sara Prades Plaza

Valencià: SEMINARI 1

Semestre 2

Tutories