SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1017 - Didàctica de la Física i Química

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Comprendre els principis bàsics i  lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física i Química)

DD02 - Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències

DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana

DD04 - Valorar la ciència com fet cultural

DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals

DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica

DDUJI27 - Desenvolupar continguts mitjançant treballs experimentals

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16