Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FBUJI14 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de l’alfabetització múltiple i la capacitació en l’expressió creativa utilitzant diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació primària

FBUJI15 - Dissenyar activitats didàctiques que promoguen la capacitat en els xiquets i xiquetes de Primària de buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per a transformar-la en coneixement

FBUJI16 - Ser capaç de buscar, seleccionar, dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l’adquisició de la competència «Tractament de la informació i competència digital»

FBUJI17 - Ser capaç de dissenyar activitats i entorns d’aprenentatge en educació primària per a formar persones autònomes, eficaços, responsables, crítiques i reflexives.

FBUJI18 - Ser capaç de dissenyar i dur a terme experiències educatives que afavorisquen hàbits d’ús segur i saludable de la tecnologia al centre escolar i a el llar

FBUJI19 - Ser capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent i l’aprenentatge permanent al llarg de la vida

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge