Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB08 - Conèixer els fonaments de l’educació primària

FB09 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l’emmarquen.

FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

FB14 - Promoure accions d’educació en valors orientada a la preparació d’una ciutadania activa i democràtica

FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.

FB17 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

FB18 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l’activitat general del centre atenent a criteris de gestió i qualitat.

FB22 - Relacionar l’educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat.

FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació, familiar i escolar

FB24 - Conèixer l’evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d’estils de vida i educació en el context familiar.

FBUJI02 - Educar-se en valors i ciutadania

FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l’educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d’estudis en una visió holística

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge