SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1006 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques es desenvoluparan a partir de les aportacions del professorat respecte als coneixements, activitats i instruccions necessaris en la comprensió de la matèria, per a aconseguir  que l'estudiantat puga, partint dels seus coneixements previs, construir els de l'assignatura.

S'utilitzaran altres fonts d'informació complementàries (apunts, lectures, gravacions, etc.) perquè no siga la veu del professorat l'única que aporte coneixements en l'aula i per a enriquir el diàleg fluid que ha de donar-se entre tots els participants en el desenvolupament de les classes.

En les classes pràctiques de problemes es treballarà l'anàlisi i resolució de situacions problemàtiques que completen els coneixements teòrics i la invenció de situacions concretes que puguen proposar als seus futurs i futures alumnes com a instruments per a facilitar la construcció dels seus coneixements matemàtics. En qualsevol cas, es potenciarà el diàleg entre l'estudiantat que permeta eliminar dubtes i consensue els resultats en la realització de les activitats.

L'objectiu que es pretén en les classes pràctiques de laboratori és la manipulació dels materials didàctics associats als continguts de l'assignatura. L'estudiantat ha d'entrar en contacte amb aquests per a construir alguns dels seus coneixements i connectar amb els que es pretén que assolisquen els seus futurs alumnes de Primària, i per a entendre i situar-se desd'ací en la investigació de les possibilitats que ofereixen de cara a un treball manipulatiu que possibilite el desenvolupament del pensament logicomatemàtic dels xiquets i xiquetes.

En aquest sentit, l'àrea de Didàctica de la Matemàtica té adscrit un laboratori docent que compta amb una gran quantitat de materials didàctics estructurats, que recorren els continguts a treballar en les aules d'Infantil i de Primària i que, a més de la utilització en la construcció de coneixements matemàtics, compleixen els següents objectius:

1.     Proporcionar una visió de materials que es poden adquirir en el “mercat didàctic”.

2.     Despertar la creativitat, necessària en un mestre de Primària, que faça que s'intenten crear materials nous, o confeccionar els que ara es presenten i que tal vegada després no es podran aconseguir per falta de recursos econòmics, perquè ja no es fabriquen o per qualsevol altra circumstància.

Les classes de pràctiques es realitzen en aquest laboratori docent. Els subgrups de pràctiques estaran formats per la mitat dels estudiants del grup i, en la majoria dels casos, es disposa del material necessari per a atendre'ls a tots.

Les consultes i tutories complementen les classes de teoria, de problemes i les pràctiques en el laboratori. Encara que aquest tipus de consultes sol realitzar-se de manera individual, és interessant tindre en compte la possibilitat de realitzar-les en grup. En aquest cas, el professor es reuneix amb un grup d'alumnes interessats (en una aula o seminari si el grup d'alumnes és molt nombrós), i es perme que molts d'ells puguen aprendre i resoldre dubtes i qüestions que no se'ls havien ocorregut i que els companys i companyes van posar en comú.

En els seminaris es desenvoluparan, en grups mitjans, activitats formatives relacionades amb l'assignatura, que assentaran les bases per a la realització dels treballs voluntaris de la mateixa.

Es reserven cinc hores per a realitzar l'examen escrit previst en les activitats d'avaluació que apareixen descrites en l'apartat corresponent.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16