Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

BLOC I: Fonaments històrics i metodològics de la Psicologia Evolutiva

UNITAT 1.  Claus fonamentals per comprendre el desenvolupament psicològic 

UNITAT 2. Principis bàsic i teories fonamentals de la Psicologia del Desenvolupament 

- BLOC II: L' etapa de 6 a 12 anys: Característiques cognitives i socio-afectives

UNITAT 3: El desenvolupament físic, cognitiu i lingüístic en l'educació primària (6 a 12 anys)

UNITAT 4: El desenvolupament emocional, social i moral en la educació primària (6 a 12 anys)

- BLOC III: Tutoria i orientació familiar: relacions familia-centres escolars e Implicació de pares i mares.

UNITAT 5: Introducció als contextos de desenvolupament

UNITAT 6: La familia com context de desenvolupament

UNITAT 7: El context escolar: Familia i escola en la educació primària

 

- BLOC IV: La convivència als centres escolars. Models de regulació de la convivència.

UNITAT 8: Els iguals com contextos de desenvolupament

UNITAT 9: Convivència als centres educatius