SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Pel que fa als crèdits teòrics de l'assignatura, s'emprarà una metodologia directiva, per part del professor, que serà qui expose la major part dels continguts teòrics. Per la seua banda, l'estudiantat ha de participar activament pel que fa a la ressolució de casos, realització d'activitats d'aula, recerca i ampliació d'informació, exposicions individuals o grupals a l'aula, etc.

En quant a la part pràctica de l'assignatura, es realitzarà una sèrie d'activitats i exercicis sobre els continguts concrets de cada tema. Aquests podran ser tant individuals com grupals, i realitzar-se bé en horari presencial o bé fora de l'aula.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16