Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1044 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración y/o exposición de trabajos

10%

Examen oral

10%

Criteris de superació

La qualificació es farà a partir dels resultats obtinguts en les activitats següents:

Un examen oral eliminatori (apte/no apte) (de 0 a 1 punt): un apte just és un 0 i un apte molt meritori és un 1.

La presentació d’una ressenya (de 0 a 1 punt de la nota final).

Un examen escrit (de 0 a 8 punts de la nota final). Com és obvi, les faltes (d'ortografia, de sintaxi, de lèxic,...) descompten punts de la nota final en la mesura que aparten del nivell exigible.

Les comunicacions orals o escrites amb el professor, en especial els missatges electrònics, són avaluables, ja que proporcionen indicis ben clars sobre el nivell de coneixement, ús i implicació en l’ús de la llengua catalana.