MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

I. Sistema fònic i ortografia.

II. Sintaxi i flexió.

III. Anàlisi i producció de textos.