Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 • Observar i analitzar el centre i la classe.

 • Participar, activament o com a simple observador, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

 • Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents als nivells i cicles en què du a terme les pràctiques.

 • Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques, sota la supervisió del mestre o de la mestra.


  És preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una memòria amb les programacions d'aquesta fase. La memòria haurà d'incloure una reflexió crítica argumentada i una descripció detallada de les iniciatives d'innovació metodològica realitzades.

  ACTIVITATS DE L' ESTUDIANT

  L' estudiant es precís que planifique la tasca que fa amb el professorat tutor i el mestre/a supervisor/a, que el rep a l'aula, en funció dels objectius que s'han assenyalat per a cada curs, així com en funció de la duració de les pràctiques. Ara bé, com a orientació general se pot recomanar que  el/la estudiant realitze les activitats següents:

  ACTIVITATS I OBJETIUS

  a) Adaptació/preparació    (1 setmana)

  Observar i analitzar el centre i la classe. Durant els primers dies d'aquesta primera setmana, l' alumnat estarà baix la supervisió d' algú membre de l'equip directiu, el qual li facilitarà els documents necessaris per a entendre les singularitats del centre. Posteriorment se li assignarà una classe on començarà l'observació i anàlisi corresponent.

  b) Colaboració (2 setmanes)

  Participar, activament o com a simple observador, a les reunions o sesions de treball dels equips docents, si éstos ho consideren convenient.

  Estudiar els programes i objetius de diverses publicacions referents a l' etapa i nivells en què du a terme les pràctiques.

  c) Intervenció  Pràcticum I (7 setmanes)

  Planificar i desenvolupar progresivament unitats temàtiques de totes les àrees, baix la supervisió del mestre o mestra. Serà preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una programació d'aquesta fase.