Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1018 - El Medi Social i Cultural en Educació Infantil

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

Hi ha tres tipus de proves d’avaluació per a superar l’assignatura: una prova per escrit dels coneixements teòrics, amb un 40% de la nota; la presentació d’una unitat didàctica (projecte / activitats), amb un altre 40%; i la d’un dossier (pot ser temàtic), amb un 20%.

Cal aconseguir un 40% en cada una de les tres parts per a poder traure la nota mitjana final.

Si es realitzen entregues parcials (només una o dues de les tres parts), apareixerà com a no presentat en la convocatòria ordinària,  i es guardaran les qualificacions fins a l'extraordinària.