Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1017 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Conèixer els fonaments matemàtics del currículum d’aquesta etapa així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents

DD02 - Conèixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.

DD03 - Comprendre les Matemàtiques com a coneixement sociocultural

DD09 - Fomentar experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació

DDUJI12 - Conéixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic.

DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge