Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1015 - El Medi Natural en l'Educació Infantil

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a la qualificació final de l´assignatura es tindrà en compte els següents aspectes:

De 100 punts:

L´examen escrit dels continguts desenrotllats durant el curs: 50 punts. Cal traure un 4 per a poder fer la mitjana  amb la resta de proves

Elaboració de treballs acadèmics: 40 punts

Pràctiques de laboratori: 10 punts

Per a superar l'assignatura cal traure 50 punts

En la segona convocatòria s´avaluarà la part o parts suspeses de la matèria.

Les proves estrictament necessàries per a considerar l'estudiantat  presentat a una convocatòria són: la presentació a l´examen, l´assistència a una pràctica de laboratori o la realització d´un  treball.