Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A continuació especifiquem el percentatge de cadascuna de les proves:

-Examen (lectures, debats, recerca a Internet, dossier): 40%
-Sessions pràctiques. Problemes Estudi de casos (o ABP): 30%
-Sessions seminari: Exposició treballs (AP, projectes cooperatius, APS) : 30%
S’han d’aprovar les tres parts per a poder aprovar l’assignatura, l'aprovat significa obtindre un 5 sobre 10 en cadascuna de les proves. Per tant, la no presentació d'alguna d'aquestes parts es considera com a suspens de la matèria. En la segona convocatòria s'avaluarà la part o parts suspeses de la matèria.

Es considera "Presentat" a l'assignatura si l'estudiant realitza l'examen i presente o bé les sessions pràctiques o bé les sessions de seminari.

Es podran descomptar punts per les faltes d'ortografia de les activitats d'avaluació.