Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD10 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d’aquesta etapa així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents

DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d’escriptura

DD15 - Conèixer el procés d’ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita

DD17 - Reconéixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal

DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura

DDUJI07 - Conéixer els principis d’ensenyament/aprenentatge de llengües en contacte.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge