Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1010 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FBUJI11 - Conèixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure’l.

FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable

FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora

FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius

FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s’adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.

FBUJI16 - Observar i valorar l’evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els  patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.

FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i les xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut

FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d’aspectes metodològics de l’educació motriu

FBUJI19 - Ser capaç d’ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotores dels xiquets i xiquetes

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge