Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

1) Avaluació de coneixements teòrics (70%): Es realitzarà un examen parcial de l'assignatura al finalitzar el primer semestre. Aquells alumnes que ho hagen superat (mínim de 3,5 sobre 7 punts) eliminaran eixa materia del contingut de l'examen previst per a maig /juny (convocatòria oficial).

     1.1. Els estudiants que hagen obtingut una puntuació inferior a 3,5 punts en l'examen parcial o hagen optat per no presentar-se, s'examinaran de tota la matèria el dia de la convocatòria oficial (maig/juny)

2) Avaluació de coneixements pràctics (30%): estarà basada en l'elaboració y/o exposició de treballs individuals o grupals. L'alumne ha d'haver realitzat el 50% de les activitats proposades durant el curs (i no únicament en un o altre semestre, sinó en ambdós). Han d'obtindre una puntuació mínima de 1,5 punts sobre 3 perquè es puga fer mitja amb la nota teòrica. En cas de no haver superat aquesta puntuació mínima hauràn de repetir les pràctiques suspeses o no presentades en la següent convocatòria oficial. 

La nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs. El pes que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i elaboració i presentació d'activitats (30%). 

Els estudiants es consideraran presentats en una convocatòria oficial en el moment en què realitzen l'examen escrit.

Realització fraudulenta de proves d'avaluació

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació (examen i informes de les pràctiques).

2. Les conductes o actuacions que contravinguen estes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "cero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En tot cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "cero" en eixa convocatòria, i la possible incoació, si és el cas, d'un procediment sancionador.