Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

 

Atesa l'orientació teoricopràctica de l'assignatura, l'avaluació es dividirà en:

a) Avaluació dels coneixements teòrics (70%) mitjançant dues proves escrites. Aquestes es realitzaran una al final del primer semestre, i l'altra al final del segon semestre. És obligatori realitzar les dues proves, ja que en cadascuna d'aquestes s'avaluarà una part de l'assignatura, de manera que si l'estudiant solament es presenta a una, en l'acta figurarà no presentat. No hi ha un examen final.

b) Avaluació dels coneixements pràctics (30%) mitjançant l'elaboració i exposició de treballs individuals o grupals. Per a  ser qualIficat en l'acta serà precís que cada estudiant haja realitzat al menys el 50% de les activitats pràctiques proposades en cada curs.

Per a donar per superada l'assignatura, és necessari:

- Que la mitjana de les dues proves teòriques siga igual o superior a 5 (35% sobre 70%).

- Que la nota obtinguda en la part pràctica siga igual o superior a 5 (15% sobre 30%).

Nota:

En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (tenint la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria.