Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1002 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen teòric-pràctic en finalitzar el curs amb activitats similars a les realitzades en classe. Les faltes d'ortografia, donada la matèria de l'assignatura, descomptaran nota (0.50). Tindrà un valor de 90%.

També es valorarà la realització d'un treball durant el curs en grup o individual que tindrà un valor de 10% de la nota final.

Ambdues parts es puntuaran sobre 10, després s'aplicaran els percentatges de ponderació i se sumaran ambdues notes.
Per a superar l'assignatura, en l'examen s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts, ja que equival a un 90% de la qualificació final i tenir la màxima puntuació en el treball.
A aquell alumne que no aprove l'assignatura en la primera convocatòria, se li guardarà la nota del treball per a la segona convocatòria.