SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

E Interpretació de gràfiques, taules i resultats estadístics

Resultats d'aprenentatge

RAE1 Comprendre els conceptes i definicions estadístiques

RAE2 Conéixer les diferents tècniques i mètodes estadístics

RAE3 Conéixer les condicions que optimitzen l’ús d’una tècnica o una altra

RAE4 Determinar i analitzar els resultats obtinguts a mà i amb ordinador

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16