Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓA LA COMPTABILITAT DE COSTOS

1.1 Comptabilitat financera i Comptabilitat de costos.

1.2 Comptabilitat de gestió.

1.3 Grau de implantació de la Comptabilitat de costos i de gestió en les empreses.

 

TEMA 2. CONCEPTES BÀSICS

2.1 Costos i objetes de costos.

2.2 Costos d’inversións, inventariables i costos del período.

2.3 Classificació funcional dels costos.

2.4 Costos directes i indirectes.

2.5 Components bàsics del costo de producción.

2.6 Comportament dels costos: costos fixos i variables.

2.6 Diferents conceptes de cost per a distints usos.

 

TEMA 3. CONTROL I VALORACIÓ DE COSTOS

3.1 Costos de béns inventariables.

3.2 Costos de personal.

3.3 Costos generals.

3.4 Informes de costos.

 

TEMA 4. LOCALITZACIÓ DE COSTOS

4.1 Organització de l’empresa i de la producció.

4.2 L’assignació de costos indirectes en sistemes inorgànics.

4.3 L’assignació de costos indirectes en sistemes orgànics.

4.4 Càlcul del cost primari dels departaments.

4.5 Càlcul del cost secundari del departaments.

4.6 Càlcul del cost dels productes i serveis.

 

TEMA 5. SISTEMES DE COSTOS PER ORDRES DE TREBALL

5.1 La producció per comanda o per ordres de treball.

5.2 Càlcul del cost de les ordres de treball.

 

TEMA 6. SISTEMES DE COSTOS PER PROCESSOS

6.1 La producción per procesos.

6.2 Càlcul de costos sense existències en curs inicials i finals.

6.3 Càlcul de costos amb existències finales en curs.

6.4 Valoració de la producció per el PMP.

6.5 Valoració de la producció per FIFO.

 

TEMA 7. IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE COSTOS

7.1 Factors que afecten al disseny d’un sistema de costos.

7.2 Disseny i cálcul de costos d’una empresa: estudi d’un cas.