SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A12 - Anglès I

A27 - Anglès II

FC1022 - Anglès per a Finances

Reconeixement

AE1022 - Anglès per a l'Empresa

FC1022 - Anglès per a Finances

Reconeixement

C11 - Anglès I

C26 - Anglès II

FC1022 - Anglès per a Finances

Reconeixement

EC1022 - Anglès per a Economistes

FC1022 - Anglès per a Finances

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16