SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1047 - Economia del Sector Públic

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

EP03 - Anàlisi i gestió de les polítiques públiques.

EP04 - Anàlisi de l’estructura i viabilitat del sector públic i financer.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els efectes dels diferents instruments de política fiscal.

Conèixer els objectius macroeconòmics de la intervenció pública.

Conèixer la incidència dels impostos i de la despesa pública en un context estàtic.

Conèixer la naturalesa i les fonts de finançament del dèficit públic.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

L’estudiant serà capaç d’analitzar la incidència impositiva i de la despesa pública en un context dinàmic

Ser capaç d’analitzar els avantatges i desavantatges dels diferents models de finançament del sistema de pensions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16