SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen escrit sobre la matèria detallada en el temari d'aquesta guia (amb una ponderació a la nota final del 70%), així com diverses proves d'avaluació continuada consistents en l'exposició en classe de treballs en grup i individuals (amb una ponderació a la nota final del 30%). Per superar l'assignatura serà necessari obtenir un mínim de la meitat de la puntuació en la prova escrita.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16