SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1024 - Teoria Microeconòmica

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP09 - Anàlisi microeconòmica des de  la perspectiva de l’equilibri general.

EP10 - Anàlisi de les polítiques econòmiques condicionades pel seu impacte sobre les unitats territorials.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els fonaments de les economies d’intercanvi pur.

Conèixer i analitzar les distintes concepcions d’equilibri parcial versus general

Conèixer i analitzar les economies amb externalitats.

Conèixer i valorar les economies generals amb producció: eficiència.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Ser capaç d’analitzar els equilibris en economies d’intercanvi.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16