SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi  i predicció de models econòmics

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els mètodes usant programes informàtics especialitzats.

Aplicar l’anàlisi de regressió bàsica amb dades de tall transversal.

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Elaborar contrastos d’hipòtesis.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16