Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Pel que fa al programa en si, aquest consta de cinc temes que tractaran de ser coberts en la seva totalitat. En cada un d'ells temes es farà un especial èmfasi en la faceta més aplicada al món de l'empresa, l'economia i les finances, sense deixar de banda els aspectes més formals i rigorosos en les classes teòriques. Treballar aquests temes en profunditat, especialment en el seu vessant pràctic, contribuirà a aconseguir professionals amb una elevada capacitat per abordar amb certes garanties d'èxit situacions no contemplades en els llibres de text. En aquest sentit, es potenciarà anar més enllà de l'anàlisi estadística i / o economètrica de cara a la interpretació dels resultats en un context empresarial.

Tema 1. Estimació puntual i intervals de confiança 

Tema 2. Contrastos de amb una mostra

Tema 3. Contrastos amb dues mostres

Tema 4. Anàlisi de la variança (ANOVA)

Tema 5. Contrastos no paramètrics