SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Tema 1 La lògica financera

     1.1. Capital Financer

     1.2. Lleis financeres

     1.3. Factor financer

     1.4. Lleis de capitalització

          1.4.1. Capitalització simple

          1.4.2. Capitalització composta

     1.5. Descompte simple comercial
 
Tema 2 Operacions financeres

     2.1. Definició i classificació

     2.2. Suma financera i saldo financer

     2.3. Característiques comercials: unilaterals i bilaterals

     2.4. Tants

          2.4.1. Tant nominal i tant efectiu

          2.4.2. Cost i rendiment

          2.4.3. TAE

Tema 3 Operacions financeres a curt termini

     3.1. El descompte comercial

          3.1.1. Estudi financer del descompte comercial

          3.1.2. Remeses d'efectes

          3.1.3. Tants efectius

     3.2. Lletres del Tresor

          3.2.1. Valor de mercat

          3.2.2. Operatoria 

          3.2.3. Rendiment

Tema 4 Rendes financeres

     4.1. Concepte i classificació de les rendes financeres

     4.2. Valor inicial i valor final d'una renda

     4.3. Rendes constants

     4.4. Rendes variables

Tema 5 Operacions de constitució

     5.1. Concepte

     5.2. Quadre de constitució

     5.3. Constitució mitjançant imposicions constants

     5.4. Càlcul de tants efectius

Tema 6 Operacions d'amortització

     6.1. Concepte

     6.2. El quadre d'amortització

     6.3. Mètodes d'amortització

          6.3.1. Mètode francès

          6.3.2. El sistema americà

          6.3.3. Operacions d'amortització indexades

     6.4. Càlcul de tants efectius
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16