AE1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Es podrà realitzar pràctiques en l’àmbit de la administració d’empreses i en tot tipus d’organitzacions. A nivell específic, les tasques a realitzar per l’alumnat estaran relacionades amb la gestió de recursos humans, màrqueting, vendes i promoció comercial, exportacions, qualitat, logística i operacions, així com tasques pròpies d’un departament d’administració.