Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en la participació activa dels estudiants tant en les classes teòriques com pràctiques. A les classes teòriques s'alternarà la lliçó magistral amb el treball de l'estudiant a l'aula. Així mateix, en alguns temes, s'utilitzarà la metodologia flipped classroom o classe invertida. Amb aquesta metodologia, els estudiants, a partir dels materials proporcionats prèviament per la professora, revisen alguns dels aspectes bàsics més destacats d'un tòpic abans de la sessió presencial de classe i realitzen alguna activitat d'aprenentatge relacionada amb el material anterior (recerca de informació sobre un tema concret, elaboració d'un mapa conceptual, respostes a unes preguntes, resolució d'exercicis, contestació de qüestionaris, etc.). Les classes presencials prendran com a punt de partida el treball ja realitzat abans de la sessió i es destinaran a la realització d'activitats que permetin aprofundir en els continguts i desenvolupar i / o aplicar les habilitats associades a aquests.
 
Pel que fa a les activitats pràctiques presencials, principalment es desenvoluparan a partir de tallers, la resolució de casos pràctics, els quals hauran de ser exposats i debatuts a classe, i el comentari d'articles acadèmics i notícies de premsa. A més, es fomentarà la recerca i exposició a classe d'exemples reals per part de l'estudiant en els quals es puguin analitzar els aspectes tractats en les classes teòriques.
 
Així mateix, al llarg del semestre s'elaborarà un projecte, de caràcter obligatori i grupal, sobre aspectes relacionats amb la direcció de la innovació d'una organització real, la realització serà supervisada per la professora fent ús de les tutories en grup, per a les quals s'assignaran determinades sessions de caràcter presencial. Es recomana que els estudiants consultin el document que conté les principals directrius que s'han de seguir per a la realització de la feina.
 
La presentació d'informes per escrit serà preceptiva en aquelles activitats que així s'estimi oportú.
 
Es pretén utilitzar la pàgina web de l'assignatura, a través de l'Aula Virtual, com a element integrador de totes les activitats a realitzar en l'assignatura:
 
Es recomana la utilització de la bibliografia, l'assistència a classe, la participació activa i l'ús de les tutories presencials i virtuals com a complement a les activitats programades.