Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 57,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG08 - Treball en equip

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP09 - Planificar, gestionar i dirigir la política d’innovació de l’empresa.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’adquirir habilitats per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses de situacions actuals en l’economia

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l’orientació a la tasca conjunta.

Identificar les condicions organitzatives que afavoreixen la innovació

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer les distintes opcions estratègiques en l’àmbit tecnològic que estan a l’abast de l’empresa.

Conèixer i utilitzar adequadament la terminologia i els conceptes bàsics relacionats amb la tecnologia, la innovació i la R+D en l’empresa.

Conèixer el doble paper que té la tecnologia com a element competitiu de l’empresa i com a força que determina l’evolució de la indústria.